ASM PRATİĞİNDE KRONİK HASTALIK YÖNETİMİ VE AŞI İLETİŞİMİNDE HEKİMİN ROLÜ

Konu: Asm Pratiğinde Kronik Hastalık Yönetimi ve Aşı İletişiminde Hekimin Rolü

Konuşmacı: Doç.Dr.Hüseyin CAN

                    Prof.Dr.Şükrü UĞUZ

Toplantı Tarih: 23.11.2023

Saat:19:00-20:00

PAYLAŞ: