AHEF, TAHUD Kongresine Katılım Sağladı

             Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) nin düzenlediği 17.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 25-27 Ekim 2018 de Ankara'da gerçekleştirildi.

            TAHUD'un Değerli YK başkanı ve üyelerine 17.Ulusal Aile Hekimliği Kongresine AHEF'i davet ettikleri için teşekkür ederiz.

            Aile hekimliği disiplininin varlığını sürdürebilmesi ve etkinliğini arttırabilmesi için bilimsel çalışmaların ve gelişmelerin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu konuda atılacak her türlü adım ve gerçekleştirilecek her türlü çalışma aile hekimliğinin sürekliliğine ve bir disiplin olarak herkes tarafından tanınmasına temel oluşturacaktır. Bu nedenle yapılan bilimsel çalışmaların kongrelerde, sempozyumlarda ve özel bilimsel aktivitelerde paylaşılması bilgiyi büyütmek ve yaygınlaşmasını sağlamak açısından çok değerlidir.

            Aile Hekimliği disiplini açısından önemli olan RAKEL kitabının Türkçe baskısının hazırlanmış olmasını takdir ile karşılıyor ve destek veren tüm akademisyenleri tebrik ediyoruz.

            Aile hekimliği uzmanlık derneği ve AHEF’in bu gibi ortamlarda birlikte olmasının daha kapsamlı ortak çalışmalara zemin hazırlayacağını ümit ediyoruz.

             Aile hekimliği disiplininin üyeleri olarak bizler, AHEF etkinlikleri kapsamında çok sayıda akademik toplantı yapmakta ve sizleri de bu toplantılarda yanımızda görmekten mutluluk duymaktayız. Bu kongre vasıtası ile TAHUD-AHEF ortak etkinliklerinin oluşturulabilmesinin önünün açılması disiplinin gelişmesine ayrıca destek olacaktır diye düşünüyoruz.

            Bu kongreyi uzun zamandır düzenleyen TAHUD derneğine ve onun değerli yöneticilerine aile hekimliği bilimsel çalışmalarına verdikleri katkılar ve Kongrenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız.

                                                          AHEF YÖNETİM KURULU


PAYLAŞ: