AHEF Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU
 
8 Aralık 2018 tarihinde Saat 14:00’da  Atatürk Bulvarı No: 143/3 Kızılay/ Ankara adresindeki AHEF Büroda Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 2 Şubat 2019 tarihinde Ankara Kızılay Eyüboğlu Otelde Saat 10.00' da aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.
 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
 
1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Yönetim Kurulu Başkanının OÜGK hakkında konuşması
4-Divan Heyetinin Seçilmesi.
5-Divan Heyetinin OÜGK gündem maddelerini okuması.
6-Tüzüğün “Madde 1- Federasyonun Adı” bölümünde içeriğinin yeniden düzenlenmesi.
7-Tüzüğün “Bölüm II Federasyonunun amacı ve çalışma biçimleri maddesinin,bazı alt maddelerinin anlam kargaşasının ortadan kaldırılması ve yeni kurulacak derneklerin çalışma yapılabilmesi ve il derneklerine destek konusunda yeni düzenlemeler, önerisinin görüşülmesi.
8- Tüzüğün Bölüm III-II Onursal Üyelik maddesinde onursal üye tanımının ,yeniden yapılabilmesi amaçlı yeni bir düzenleme yapılması.
9- Tüzüğün Bölüm III Üyelik Hakları Madde 4 de delege olmayan, ancak yönetim kurulu başkanı olan kişilerin, genel kurula katılabilmesi ,ancak oy kullanamaması hakkında yeni düzenleme yapılması.
10-Tüzüğün Bölüm IV Kurulların Seçilmesi Madde 7 de oy kullanılması esnasında, oy sandıklarının hazırlanması v.b ön hazırlık sorumluluğu konusunda yeni düzenleme yapılması.
11-Kapanış.
 
Genel kurul delegelerimize saygıyla bildirilir. 
 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: