ISPARTA İDARE MAHKEMESİ 16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ, İHTAR CEZA PUANI VERİLEMEZ DEDİ.

 

 

    ISPARTA İDARE MAHKEMESİ 16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ, İHTAR  CEZA PUANI VERİLEMEZ DEDİ.

 

        Burdur ilinde görev yapan aile hekimimizin 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle Burdur İl Sağlık Müdürlüğünce 2 (iki) gün işe gelmemenin karşılığı olarak 24 ihtar ceza puanı tecziye edilmiş,  aile hekimimizin müdürlük makamına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece; ‘’Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Burdur ili, Merkez Hacılar Aile Sağlığı Merkezi 5-15.01.24 nolu Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yaptığı, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16/08/2021 ve 27/08/2021 tarihlerinde yapılan denetimde davacının görevi başında olmadığının anlaşılması üzerine tutanak düzenlendiği ve  ardından davacı hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, disiplin soruşturması neticesinde "izinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için)" fiilini işlediğinden bahisle davacıya 12 ceza ihtar puanı toplam 24 ihtar ceza puanı  verilmesine ilişkin 27/12/2021 tarih ve 5720 sayılı işlemin tesis edildiği, bu işleme yapılan itirazın  17/01/2022 tarih ve E-663.07-200 sayılı Burdur Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işlemiyle reddi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Dava konusu olayda, davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükümleri uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günler için ihtar ceza puanı verilmesi örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen  dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.’’ gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

 

      AHEF KAZANIR!

 

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ISPARTA İDARE MAHKEMESİ 16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ, İHTAR CEZA PUANI VERİLEMEZ DEDİ. 43,53 KB 26.07.2022 15:45:40 .pdf
PAYLAŞ: