OKUL SERVİS SÜRÜCÜSÜ RAPORLARI TOPLANTISI ANKARA DA YAPILDI

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÜRÜCÜLERİ İÇİN

SAĞLIK RAPORLARI TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI

25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " Okul Servis Araçları Yönetmeliği" nin 9. maddesinin c) bendinde yer alan " D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak," ibaresinin konuşulduğu toplantı Ankara' da yapıldı.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Uzman Hekim Dernek Temsilcileri, Kolluk Kuvvetleri Temsilcileri ve AHEF katılmıştır. Toplantıda AHEF' i Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akif Emre EKER temsil etmiştir.

AHEF Başkanı Dr. Akif Emre EKER toplantıda yaptığı konuşmada servis sürücülerine verilecek olan raporun basit bir rapor olmadığını, bu raporun tek hekim imzasıyla verilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, servis sürücüleri için verilecek olan raporun hastaneler tarafından sağlık kurulu tarafında verilmesi gerektiğini ifade etti. Okul Servisi Sürücülerinin özellikle psikiyatrik ( pedofili, madde bağımlılığı, v.b ) açıdan, kronik hastalıklar açısından da Göz, KBB, Nöroloji, Ortopedi ve İç Hastalıkları tarafından da değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyleyen EKER, Aile Sağlığı Merkezlerinin imkanlarıyla bu hastalıkları tespit etmenin mümkün olamayacağını dile getirdi.

AHEF Başkanı Dr. Akif Emre EKER' in konuşmasından sonra kurulda bu raporların birinci basamakta verilemeyeceği konusunda görüş birliğine varıldı. Okul Servis Sürücü raporlarının aile hekimleri tarafından zorunlu sevk edilerek hastaneler tarafından oluşturulacak Sağlık Kurulları tarafından verilmesi kararı ortak görüşü oluştu.

AHEF Başkanı Dr. Akif Emre EKER bu raporlarının aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından tek imza ile verilemeyeceğinin ortak görüş olarak ortaya çıktığını bu yüzden yönetmelikte yer alan "her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak," ibaresinin yönetmelikten çıkartılmasını teklif etmesine rağmen, bu istek kabul görmedi.

AHEF Başkanı Dr. Akif Emre EKER, okul servis sürücülerinin hastaneden heyet raporu almaları gerektiğinin ortak görüş olmasına rağmen, yönetmelikten bu ibarenin çıkartılmamasının kamu zararına yol açacağını ve vatandaşların gereksiz yere aile sağlığı merkezlerine gelmek zorunda olacaklarının buda gereksiz iş yüküne ve sağlıkta şiddete daveti çıkartabileceğini söyleyerek, AHEF olarak yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali için mahkemeye başvuracaklarını ifade etti.

Toplantı sonucu olarak; hem okul servis sürücüleri hem de servis rehber personeli sağlık raporu almak için aile hekimlerine başvuracaklar, aile hekimleri sadece Ek form 7 ' yi başvuran kişiden isteyerek bu kişileri heyet raporu almak için hastanelere zorunlu sevk edecekler. Aile hekimleri okul servis sürücüleri için ve servis rehber personeli için sağlık raporu vermeyecektir.

 

PAYLAŞ: