Cari Gider Ödemeleri Hakkında Açıklama

Değerli kamuoyuna;

Aile hekimleri olarak son zamanlarda cari gider ödemelerimizin yatırılmasında aksaklıklar yaşanmaktadır. Cari gider ödemesi demek; aile sağlığı merkezlerinde çalışanların maaşı demek, aile sağlığı merkezilerinin elektrik, su, doğalgaz, internet, tıbbi malzeme alımı, temizlik malzemesi alımı demek... Cari gider ödemeleri zamanında yatmadığında aile sağlığı merkezlerinin işleyişinin aksaması demektir.

Bu konuda defalarca ilgili kişilerle görüşmemize rağmen sorun bir türlü çözülmemiştir. Sağlık Bakanlığı'nın her ayın 8'inde ödenmesi için il sağlık müdürlüklerine yazı yazmış fakat bazı il müdürlükleri bu ödemeyi geciktirmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. İş yükümüzün yanında bizden kaynaklanmayan ödemelerdeki bu aksaklık, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına,aile sağlığı merkezi çalışanlarımızın ve bizlerin motivasyonunu düşürmeye,çalışanlarımızın mağduriyetine, hizmetlerimizde aksamalara sebep olmaktadır.

Bu sebeple AHEF yönetim kurulu olarak, bundan sonra yaşanacak aksaklıklarda,buna sebep olan kurumlar hakkında adli süreci başlatacağımızı,ödeneklerimiz yatmadığı takdirde , ödeneğe bağlı hizmet akışlarında sıkıntılar yaşanmaması için kısıtlamalara gideceğimizi tüm kamuoyuna saygıylarımızla duyururuz.

AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: