MESLEKTAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR!!!

3 Nisan 2019 tarihinde son zamanlarda artan sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla, AHEF’in çağrısı  ve sendikaların desteği ile iş bırakma kararı almıştık. Bu karara uyarak Sağlıkta Şiddete karşı tepki göstermek ve dikkat çekmek için iş bırakan aile hekimi arkadaşlarımıza Antalya' da farklı ceza puanları verilmesi ve  soruşturma izni için  ön incelemer başlatıldığı bilgisini aldık. Bu konuda tepkimizi göstermek ve  hukuki dayanaklarla bu kararın aslında ne kadar da haksız olduğunu göstermek için görüşmeler yaptık.
ANTAHED yönetim kurulu üyeleri ile Antalya sağlıktan sorumlu vali yardımcısı Hamdi BOLAT ve Ali Taşkın BALABAN ile  görüştük. Yapılmaya çalışılan uygulamanın hukuka uygun olmadığı ve ayrıca bu kadar hassas bir konuya destek vermiş meslektaşlarımız için ne kadar haksız ve üzücü olduğu anlattık. Ayrıca sendikal hakların kullanılmasının uluslararası hukukta da, bizim anayasamızda da yeri olduğunu hatırlattık. Şiddete karşı yasal düzenlemenin yetersizliği hakkında görüşlerimizi ilettik.
ANTAHED yönetim kurulu üyeleri ile birlikte,  AHEF ve sendikaların çağrısı ile iş bırakma kararını uygulayan meslektaşlarımızın bir kısmını  ASM' lerinde ziyaret ettik bir kez daha desteğimizi belirttik.
AHEF olarak ANTAHED ile birlikte süreci yakın takip ediyoruz.
Bir tek hekim arkadaşımız dahi yalnız değildir! Şiddet asla sessiz kalacağımız bir konu değildir. 

 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: