“UNUTMADIK”

Deprem bir doğal afet önlenemez ancak tedbir alınabilir. Biz Aile Hekimleri olarak tüm zor durumlarda göreve hazırız. 
Unutmuyoruz, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. 
 

PAYLAŞ: