HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞMESİ

5 Aralık 2019 tarihinde AHEF Yönetim Kurulu üyeleri 2. Başkan Hacı Yusuf Eryazğan, Sayman Süleyman Uzun, Hazar Cırık tarafından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE’yi makamında ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmede değinilen konular şu şekildedir;
-ödeme sözleşme yönetmeliği taslağı
-raporlar 
-renkli reçete sistemi -entegrelerde defin adli nöbet ücreti
-yıllık izin 
-tek birimlerde izin ve çalışan ihtiyacı
-tüm birimlerde gruplandırma da esnek mesai 
-uygulama yönetmeliği ile ilgili rapor 
-cari kayıplar ile ilgili rapor 
-iş yükü analizi 
 
Ödeme Sözleşme Yönetmeliği
Sahanın uzun süredir hak kaybına uğradığı bunun yerine konulmadığı bu kaybın katsayı düzenlemesi ile düzeltilmesi gerektiği bu düzeltilmeden yeni planlamaların yapılmaması gerektiği kronik hastalık takiplerinin halkımız ve bizim için önemli olduğu bu bağlamda yapılacak planlamada gerçek pozitif performansın uygulanması gerektiği Aile Hekimliği iş tanımına 40'ın üzerinde maddenin olduğu en çok memnuniyetin olduğu alan olduğu iletildi. Genel Müdür yardımcısı nüfus azalmasından doğan hak ediş eksikliğinin kronik hastalık takibi ile olacağını Maliye Bakanlığından bunun dışında bir şey geçmesinin zor olduğunu iletti.
Bizde cevaben sahanın cumartesi nöbetlerindeki gibi gergin bir bekleyişte olduğunu, raporlar ve ödeme sözleşme yönetmeliği konusunda artık bıçağın kemiğe dayandığını ilettik. 
 
Yıllık İzin 
Vekaletli iznin aslında bir izin olmadığı bu konuda sıkıntılar çıktığı hastanelerle karşılaştırmanın doğru olmadığı kronik hastalık ve koruyucu sağlık hizmetleri nedeniyle sorumluluk altında olduğumuzu ilettik. Genel müdür yardımcısı aile hekimliği sözleşmesinin özel bir statü olduğu vekalet sisteminin  bu nedenle devam edeceğini iletti.
 
Tek Birimli Yerler
Tek birimli yerlerde izin problemi olduğu, temizlik çalışanının olması gerektiği, gruplandırma için tek birimli yerlerin  şartlarının daha uygun olması gerektiği iletildi. Genel müdür yardımcısı bu konuda sorun olduğunu kabul ettiklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını iletti.
 
Gruplandırma ve Esnek Mesai
Gruplandırma denetimlerinde tek bir eksikle grup düşürüldüğü bu eksiğin giderilmesi için zaman verilmesi gerektiği, verilen zamandan sonra hala düzeltilmedi ise tamamen Grup düşmesi değil de puantajla o eksiğe yönelik kısmi kesinti yapılması gerektiği söylendi.
Esnek mesainin gereksiz ve yararsız olduğu, incelenmesi gerektiği, esnek mesaide araya çıkınca hastanın bizi bulamaması nedeniyle sorunlar olduğu, esnek mesaiye katılmayan hemşire nedeniyle kesinti yapılmasının hakkaniyetle bağdaşmadığı iletildi. Genel müdür yardımcısı puandan teklifinin olumlu olduğunu, esnetilmiş mesai ve ASE yokluğu dolayısıyla sınıf düşmelerin değerlendireceğini belirtti.
 
SAHU
SAHU’nun devam etmesi,81 ilde olması gerektiği sahada yaşanan SAHU izin problemleri ile ilgili sıkıntılar iletildi. Genel müdür yardımcısı SAHU konusunun devam etmesi noktasında desteklerinin ve çalışmalarının devam ettiğini bu konuyu çok önemsediklerini belirtti.
 
Sözleşme fesih yetkisinin Vali'den İl Sağlık Müdürüne aktarılmasının yanlış olacağı, müdürlerin kişisel davranabileceği, hem sözleşme yapan hem fesih eden hem savunma alan hem şikayet edilen hem şikayeti sonuçlandıran tüm yetkilerin aynı noktada birleşmesinin yanlış uygulamaları beraberinde getireceği mobbingin önünü açacağı iletildi. Genel müdür yardımcısı bu konuyu not alarak üzerinde çalışacaklarını belirtti.
 
Raporlar 
Bir sağlık hizmeti olmadığı sağlam kişilere verilen bir hizmet olduğu poliklinik ve koruyucu sağlık hizmetlerini aksattığı belirtildi. Bu raporların bize idari ve adli sorunlar çıkaracağı ve sorumluluk almayacağımız mevzuatta karşılığı olmayan durum bildirir tek hekim raporunun kaldırılması gerektiği bunun yerine beyanın yeterli olduğu iletildi.
Genel müdür yardımcısı tarafından bundan 1 yıl önce yapılan çalıştayda ve ziyaret edilen İllerde derneklerle ve 12 bakanlıkla görüşülerek bu kararın alındığı, hekimlerin şikâyeti üzerine tek tip yapıldığı tarafımıza iletildi.
 
Renkli Reçete Sistemi
Renkli reçete sisteminin aile hekimliği polikliniğine yük olduğu sürekli aksaklıklar nedeniyle hekimin  motivasyonunun bozulduğu bunun da iş akışını bozduğu iletildi. Genel müdür yardımcısı bu şikâyetleri azaltmak için çalıştıklarını beyan etti.
 
Entegrelerdeki Sorunlar
Entegrelerde defin-adli nöbet hizmeti sunan arkadaşlarımızın üzerinde çok iş yükü olduğu bunun artırımlı ücretle açıklanamayacağı ve karşılanamayacağı 7/24 çalışmanın insan haklarına ve çalışma şartlarına aykırı olacağı bu şartların düzeltilmesi  gerektiği iletildi. Defin-adli nöbet ücreti ödenmesi gerektiği iletildi. Genel müdür yardımcısı bu konuyu da  not  alarak ilgili birimlerle görüşeceğini iletti.
 
Verilen Evraklar
#Uygulama Yönetmeliği ile ilgili başkanlar toplantısında ve çalıştayda dile getirilip raporlanan konular tekrar iletildi 
#cari kayıplar raporu ile ilgili rapor sunuldu artan enflasyon ve giderlere rağmen carilerin çok düşük arttığı asgari ücrete kıyasla çok düşük artış olduğu verilerle raporlanarak iletildi.
#Rrs, #USS ve  #Raporlar ile ilgi sorunlar raporları sunuldu artan enflasyon ve giderlere rağmen carilerin çok düşük arttığı asgari ücrete kıyasla çok düşük artış olduğu verilerle raporlanarak iletildi kronik hastalık takibi için 2016 yılında Dr. Erdoğan Top tarafından yapılan #iş yükü analizi iletildi.
 
 

PAYLAŞ: