AHEF PANDEMİ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

  • Görüntüleme: 2310
  • 09 Nisan 2020
  • .

Değerli Üyelerimiz, 
Bilindiği üzere 31 Mart’ta Genel Sekreterimiz Hüseyin Güntürkün’ün yapmış olduğu 
“Sevgili meslektaşlarımız,
Dünyayı etkisi altına alan ve Ülkemizde de 11.03.2020 tarihinden itibaren görülmeye başlanan Covid - 19 salgını ile etkin mücadele adına Şubat ayından itibaren birçok görüş ve önerimiz hem Sağlık Bakanlığı yetkililerine hem de Bakanlığımız Korona virüs Bilim Kuruluna aktarılarak, aile hekimlerinin salgın döneminde en az zarar görmesini sağlamak için çalışılmakta, alınması gereken önlem ve talepler vakit kaybedilmeden iletilmektedir.
Bu süreçte, Bilimsel Komisyon ve Basın Komisyonumuzun önemli katkıları dışında,
salgınla mücadele adına Pandemi çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir.
Pandemi çalışma grubunun, Bilim Kurulu ile görüşmelerde katkı sağlaması, Il Pandemi Kurulları ile görüşmeler yapılarak güncel bilgilere ve önerilere hızlı reaksiyon gösterilmesi noktasında çalışmalar yapması planlanmıştır .
Pandemi çalışma grubu, Bilimsel komisyon alt çalışma grubu olarak faaliyet gösterecek ve hazırladığı raporları Komisyon başkanı aracılığıyla Ahef Yönetim Kuruluyla günlük olarak paylaşılacaktır.
Çalışma grubu, öncelikle 15 üyeden oluşacak ve diğer komisyonlarımızdan,
Derneklerimize üye olan, geçmiş dönemlerde salgın hastalıklarla mücadele anlamında kurullarda çalışmış hekimlerimiz arasından da üyeler yer alabilecektir.
Çalışma grubunun; Bilimsel komisyonda yer alan beş üye , diğer komisyonlarda çalışan ve gönüllü olan birer üye şeklinde belirlenmesi planlanmıştır.
Ayrıca katılmak isteyen ve tecrübeleri ile gruba destek olacağını düşünen kişiler de başvuru yapabilecektir.
Pandemi Çalışma Grubu üyelik başvurusu 03.04.2020 tarihine kadar ahef@ahef.org.tr adresinden yapılacaktır. Başvurular değerlendirildikten sonra oluşturulan çalışma grubunun faaliyetlerine 06.04.2020 tarihinde başlaması kararlaştırılmıştır .
Saygılarımızla.
AHEF Yönetim Kurulu”
 Şeklinde duyuruya istinaden ahef@ahef.org.tr adresine yapılan başvurular değerlendirilmiş. Bilim komisyonu üyelerinin de katılımı ve önerileriyle çalışma grubu oluşturulmuştur.
 
Çalışma grubu için başvuruların tamamı kabul edilmiştir. Üyeler alfabetik sırayla;
 
1- Abdurrahman Ersü
2- Ekrem Başara
3- Hacı Yusuf Eryazğan
4- Hazar Cırık
5- Hüseyin Güntürkün
6- İbrahim Çerçi
7- İzzet Göker Küçük
8- Kazım Tırpan
9- Muharrem Armağan Onur Kızıldağ
10- Murat Çevik
11- Özlem Sezen
12- Rıdvan Karagöz
13- Sevinç Yılmaz Yeltekin
14- Sümeyra Gürgen
15- Zeynep Özsevimli

PAYLAŞ: