AİLE HEKİMLİĞİNDE YENİ NORMALE DÖNÜŞ

Tarih :   22.05.2020

Sayı :    176

Konu:   Aile Hekimliğinde Yeni Normale Dönüş Hk.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Covid 19 pandemi dönemi ile birlikte hayata geçen ve olumlu etkileri olduğunu gözlemlediğimiz  bazı uygulamaların devamlılığını, aşağıda yer alan önerilerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz..

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin, Ülkemizin  sağlıklı geleceği için de bir dönüm noktası olacağı inancındayız.

 

 • Aile Hekimlerinin  ilaç reçete kısıtlamalarının kaldırıldığı
 • Türk Ceza Kanunu’na giren bir şiddet yasasının çıkarıldığı
 • ASM’lerin aşı deposu olarak kullanılmadığı, ATS nöbetinin kaldırıldığı
 • Entegre hastanelerde çalışan Aile Hekimleri’ne verilen ekstra işler için ek ücret ya da izin verildiği
 • Her ilde farklı uygulanmayan Aile Hekimliği yönetmeliği
 • İdarece Aile Sağlığı merkezlerinde çalışan sağlığı konusunda tüm yükümlülüklerin sağlandığı
 • Aile Hekimliği yeni açılan birimlerle hak kaybı gözetilerek düşen nüfusa göre artan kat sayı uygulamasının olduğu
 • Yerinde ölü muayenesi için gönüllülük usulü sertifikalı hekimler tarafından günümüz şartlarına uygun adli bilirkişi ücreti verildiği
 • Performans itiraz komisyonlarında dernek ve aile hekimliği temsilcilerinin yer almasının yönetmelikte yer bulduğu
 • Kronik hastalık raporlu ilaçların reçete edilmeden eczaneden alındığı
 • Aile Hekimliği Sözleşmesi iki taraf arasında net kuralları olan Uluslararası hukuka uygun sözleşmeler
 • Negatif performans kaldırılmalıdır. Aşı ve izlemler için kişilere sorumluluk verilmelidir.
 • Aile Hekimlerinin ilaç reçete kısıtlamaları kaldırılmalıdır .
 • 184 SABİM hattı Halkımızı sağlığı hakkında doğru bilgilendirilmeli, 184 SABİM hattı gerçek amacı dışında kullanılmamalıdır.
 • Toplum ve birey sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaşmaya başlayan Aşı retleri ile ilgli kanuni düzenleme yapılması
 • Aile Hekimliği çalışanlarına vekaletsiz izin hakkı verildiği
 • Aile Sağlığı Çalışanı eksiğinin olmadığı
 • Sağlık Raporları için İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Hastanelerde Rapor birimlerinin oluşturulduğu
 • Yeni Aile Hekimliği Birimi açılmasının Bölge Aile Hekimleri ile görüşülerek planlandığı, yeni birim binalarının kamu tarafından yapıldığı
 • Cari gider kayıplarının telafi edildiği ve artış oranlarının en çok kullanılan ASM sarf malzemelerinin fiyat artış oranı ve asgari ücret oranına göre hesaplandığı

Düzenlemeleri talep ediyoruz

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

                                                                                                        Dr. Özlem SEZEN

                           Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

                             Yönetim Kurulu Başkanı

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. YENI NORMAL 412,69 KB 31.07.2020 00:03:21 .docx
PAYLAŞ: