AHEF YÖK GÖRÜŞMESİ

  • Görüntüleme: 1399
  • 04 Eylül 2020
  • .

AHEF Başkanı Dr. Özlem SEZEN, YÖK Başkan vekili Prof. Dr.M.İ.Safa KAPICIOĞLU Üniversiteler tarafından istenen sağlık raporları ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptı. 03.09.2020 tarihinde yapılan Görüşmede;
*YÖK tarafından 28 Ağustos Cuma günü Yürütme Kurulu toplantısında, “Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar” hariç olmak üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş ‘’ tek hekim raporu’ ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesi kararının alındığı ve bunun basında duyulması ile sağlık raporu taleplerinin artması ve yaşanan endişeler
* Tek hekim raporunun aslında tüm hekimler tarafından düzenlenebileceği ancak ilk akla gelenin aile hekimleri olduğu dikkate alındığında ''herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş ‘’ tek hekim raporu’nun aile hekimi tarafından verilmesindeki asıl güçlüğün birinci basamakta herhangi bir hastalık yoktur denilemeyeceği
*Hastalık teşhisi koyarken tanı kriterlerine göre gerekli muayene, tetkik ve tahliller yapılabilrken 'herhangi bir hastalık yoktur' kararının bir kriteri olmadığı
* Üniversitelerde bazı özellikli bölümlerde istenen heyet raporlarının tek hekim raporuna indirgenmesinin yanlış olacağı, önemli olanın kişinin o bölüme uygun sağlık şartlarının tamamı ile kontrolü olduğu
*Bazı kişilerin sağlık raporu talepleri ile birlikte, rapora bazı iafedeler eklenmesini talep ettiği ancak sağlık bakanlığı rapor yönetmeliğine göre verilecek raporlarda hiç bir ibarenin eklenemeyeceği ifade edildi.
Öneri olarak;
*kayıt yapılacak bölümlerde sağlık raporu gerekliliğinin gözden geçirilmesi,
*kişinin sağlık beyanının yeterli olması,
*kişilerin tüm sağlık kayıtlarının -e Nabız sisteminde bulunduğu ve gerekli görülürse bu sistemden veri alınabileceği
*Sağlık raporlarında kriter belirlenmesinin önemli olduğu hangi sağlık durumunda kişilerin bölüme kaydının kabul edilmeyeceğinin net olarak belirlenmesi gereği ifade edildi.
Sayın başkan vekili kendisinin de hekim olduğunu ve sağlık çalışanlarının özellikle bu dönemde yüklerinin daha da ağırşlaştığının farkında olduklarını, Aile hekimlerinin yetki ve sorumlulukları dışında bir talepleri olmasının mümkün olmadığını, Üniversitelerin kayıt şartlarını kendilerinin belirlediği, buradaki sorunların değerlendirildiği, süreç içinde klavuzlarda kayıtlarla ilgili istenen belgelerle ilgili düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Kişilerin -e Nabız verilerinin değerlendirilebileceği, bu konunun görüşülebileceğini ve Heyet raporu gerekli olan bölümle için zaten heyet raporu olması gerektiği bu rapor için verilen sürenin uzatıldığını belirtti.
Sayın Başkan vekili kendisi de bir hekim olarak bu zorlu dönemde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür etti ve başarılar diledi. Görüşme karşılıklı iyi niyet dilekleri ile sonlandı .

PAYLAŞ: