AHEF'TEN AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE DANIŞTAY'DA DAVA

  • Görüntüleme: 1162
  • 22 Şubat 2021
  • .

Haftalık 40 saatten fazla süreli çalışamaya ilişkin aile hekimliği hizmet sözleşmesinin ve Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması netice iptali amacıyla Danıştay 2. Dairesi'nin 2021/14875 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

PAYLAŞ: