ÖDEME YÖNETMELİĞİ CİMER ŞİKAYET METNİ

30 Haziran 2021 Tarihli Aile Hekimliğinde(A.H.) Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne istinaden bazı itirazlarım aşağıdaki gibidir.
 
1- Cezaevi A. H.’nin cari ödemeleri %80 oranında kesildi.
2- Deprem sel SALGIN gibi durumlarda ek ödeme yapılmadan çalıştırılır dendi. Ayrıca başka yerde de çalıştırılabilir dendi. 
3- Müdürlüğün yetki devri ile İzin ve diğer konularda A.H.’i İlçe Sağlığa bağlandı.
4- Sözleşmelerde tek yetkili İl Sağlık Müdürlüğü olarak belirlendi. Objektif ve olması gereken eski yönetmelikte olduğu gibi  yetkili merciin Valilik olmasıdır.
5- Basın ve sosyal medyada kamu görevleri ( ki bu her şeyi kapsar) ile ilgili açıklama yapmak yasaklandı.
6- Nüfus tavanları düşürülmedi, katsayılar artırılmadı
7- Kronik hasta izlemi her ne kadar pozitif performansa tabi görünse de kimi krtirede %40 asgari kimi kriterde %50 asgari yapılmayınca  %10 kesinti öngörüldü.Ayrıca  bu kriterleri ve izlem sayısını tutturmak imkansıza yakın.
8- Boş birim cari ödemeleri fatura ibrazına bağlandı.
9- Sosyo ekonomik gelişmişlik endeksine göre ilçelerde alınan ilave ücrette 50 ile 1750 TL arasında kesinti yapıldı.
10- ASM de çalıştırılan tüm sınıflandırma personelinin İş Sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm masraflar A.H. üzerine bırakıldı.
11- Süt iznini kullananlar için Sağlık Müdürlüğüne hiçbir sorumluluk verilmemiş, A.H. bu durumda yasal iznini nasıl kullanacak?
12- Herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanır ibaresi de yönetmeliğe girdi
13- Görev yerindeki kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde
bulunmak veya tehdit etmek 50 puan. Yani İş yerimizde hasta bakarken darp edilirsek, tehdit edilirsek, refleks olarak dahi kendimizi savunmayacağız, şahsın bizi öldürmesini mi bekleyeceğiz ceza puanı almamak için?
14. Yönetmeliğe eklenen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, uzaklaştırma kararı verilmesi nedeni ile, evi Asm'ye yakın olan meslektaşlarımızın, görevi başında bulunamaması süresinin 8 haftayı aşması durumunda sözleşmeleri sona erdirilecek...
15- İhtar ceza puanı cetvelinde yer alan fiillerden toplamda 150’ye ulaşmasa dahi 5 kez ceza alanların sözleşmesini isterse Sağlık Müdürü yenilemeyebilecek. Objektif olmayan bu madde de uygun düşmemiştir.
16- Sağlığı yerinde iken istendiğinde 75 yaşa kadar çalışabiliyorken artık üst limit her koşulda 65 ile sınırlandırıldı.
17- Yönetmelik çıkarılmadan önce SAYIŞTAY'ın onayı yada görüşü alınmamıştır.
 
Şeklinde belirlediğimiz hususların yeniden değerlendirilerek yönetmelikten çıkarılmalarını ve hazırlanacak olası yeni yönetmeliğin oluşum aşamasında, meslek örgütüm olan AHEF’in de hazır bulunmasını ve görüşlerinin alınmasını talep ederim.

PAYLAŞ: