DELEGELERİN GENEL KURULA KATILMASI İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 20 Eylül 2021 tarihinde federasyonumuz genel kurulunu 9 ekim 2021, yeter çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantı olarak  23-24 Ekim 2021 tarihinde yapılacağını duyurmuştuk.
 
     Bu süreç içerisinde hazirun listesini hazırlamak amacı ile tüm il dernekleri ile iletişime geçilmiştir. 2 il derneğimizin(Zonguldak ve Antalya) bu süreçte Olağanüstü genel kurul yapması sebebiyle sürecin nasıl yürütülmesi hususunda gerek yönetim kurulunun ve federasyonumuz avukatının değerlendirmeleri, gerek başkanlar ve diğer sosyal mecra gruplarında görüş ayrılıkları olması sebebi ile görüş istemek durumunda kalınmıştır.
 
     Bilindiği üzere TMK Madde 74 te de açık belirtildiği üzere ‘Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.’’ denmektedir.
 
     Daha önce federasyonumuz Olağanüstü genel kurul yapmış olup bu süreçlerde de avukatımız ve hukuk komisyonları tarafınca etraflıca araştırmalar yapılmıştır. Burada ortaya çıkan sonuç kesin hüküm bulunmayan tüm hukuksal kararlar tüzük hükümlerince alındığı da açıktır. 
 
     Tüzüğümüz incelediğinde genel kurulda illerin temsil sayısı(zorunlu hüküm olmaksızın), seçme seçilme hakları, il derneklerimizin yükümlülükleri ve süresi, çağrı usulü yazmaktadır. 
 
     Hukuk müşavirimiz tarafınca ilgi konu araştırılmak üzere dernekler masası ile irtibata geçilmiş olup sözel olarak alınan cevap özetle şu şekildedir;
TMK 74: Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Tüzüğünüz çağrı usülünde de belirtildiği üzere; ‘’Yönetim Kurulu tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan temsilcilerin listesini düzenler. Genel Kurul günü, saati, yeri ve toplantı gündemi üyelere en az 15 gün önceden AHEF resmi internet sitesi üzerinden duyurulur veya sms, elektronik posta, sosyal medya, basın yayın organları üzerinden bildirilerek toplantıya çağrılır’’
 
Bu durumda genel kurul listesi(hazirun listesi) düzenledi. Genel kurul ilk toplantınızı yapıldı. Çoğunluk sağlanamadı ve 2. Toplantı zamanını bekleniyor. 2 derneğiniz Olagan üstü genel kurul  yaptı ve bize delegelerin değiştiğini bildirdi. Bu arada çağrı yaptığımız kişi listesini(hazirun) değiştirememiz hukuken uygun değil . Çağrı yaptığın kişi ile genel kurul katılımı arasında aykırılık söz konusu olmamalı. AHEF Yönetim Kurulu olarak çağrı yaptığımız bir kişinin derneği bir yana aile hekimliği ile bir bağının kalmamış olma ihtimali dahi hatırlatılmış olup, cevaben Birlik, federasyon, konfederasyon yapılarında bu açığın sürekli konu olduğu fakat genel temayülün bu şekilde olacağı sözel olarak bildirilmiştir.
 
Konu hukuk müşavirliğimizce de yazılı olarak sorulmuş olup, yazılı cevabı da genel kurul 2. Tarihine kadar tarafımıza ulaşmasını umuyoruz.
 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: