SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ELEKTRONİK GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli İl Dernek Temsilcileri.
Bildiğiniz gibi Dernekler Kanunu'nda ve Dernekler Yönetmeliği'nde 2022 yılında yapılan değişiklikle Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantıları online olarak yapılabilmektedir.
 
Yakın zaman önce bakanlıkça yetkilendirilmiş bazı yazılım şirketleri bu yolla birçok sivil toplum kuruluşu için dijital genel kurul düzenlemiştir.
 
Konu hakkında tüzük değişikliğinin gerekli olup olmadığı hususunda içişleri bakanlığından tarafımızca görüş alınmış olup, görüş yazısı ekte sunulmuştur.
 
Tüm il derneklerimiz ve Federasyonumuz, bu perspektifte yönetim kurulu toplantılarını veya genel kurullarını tamamen elektronik, hibrit veya tamamen yüz yüze yapabilecektir.
 
Bu konuda yetkilendirilmiş şirketlerin iletişim bilgileri ve koşulları ayrıca sahayla  paylaşılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
 
AHEF YÖNETİM KURULU
 

PAYLAŞ: