HEKİME SAYGI, HAKİME SAYGI, İNSANA SAYGI BEKLİYORUZ...

Hukuka Saygı Bekliyoruz;

Aile hekimlerine uygulanan disiplin hükümlerini düzenleyen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dayanak kanun hükmünün ‘’Anayasa Mahkemesi tarafından iptali ve Yönetmelik’te yer alan sözleşme feshi ve ihtar ceza puanlarına ilişkin hükümler hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda’’, Sağlık Bakanlığının il sağlık idarelerine düzenleyici bir direktif vermediğini ve hukukun üstünlüğüne uygun bir tavır sergilemediğini üzüntü içerisinde izlemekteyiz.

Geç gelen adalet, adalet değildir!

Biz hukuki yollarla kazandıkça, anlamsız bir bürokratik inat neticesinde yamalı bohçaya dönen mevzuat, aile hekimleri için keskin bir giyotin haline gelmiştir.

Yıllardır, aile hekimliği uygulaması ile ilgisi olmayan yetersiz bir kanun ve demokratik olmayan mevzuat hususunda tüm camiamız ile mücadele sürdürdük.

AHEF olarak il sağlık idarelerine gerekli düzenleyici direktifin verilmesi hususunda Sağlık Bakanlığına yazılı başvurumuzu da yaptık ve sabırla adaletin tecellisine yönelik bürokratik liyakat bekliyoruz.

AHEF olarak, İyi hekimlik uygulamalarından taviz vermeyen, demokratik hakları için birlik ve beraberlik içerisinde 85 milyon vatandaşın daha iyi bir sağlık hizmeti alması için mücadele eden hekimlere, sağlık çalışanlarına ve tüm topluma şiddeti reddeden, yoksulluk, hatta açlık sınırında çalışmak durumunda kalan meslektaşları için ‘’ben de varım’’ diyen tüm meslektaşlarımız aramıza dönünceye kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz.

Aşı, ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman eksikliği gibi tüm olumsuz koşullara rağmen, bir yerde suçlu aranacaksa, hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddete sessiz kalanlar aynaya bakmalıdır!

Bizler on binlerce aile hekimi olarak her gün hizmet sunduğumuz 85 milyon vatandaş adına haykırıyor, sizleri modern bir aile hekimliği uygulamasını tesis etmek üzere başınızı kaldırmaya davet ediyoruz!

Sağlık böyle idare edilemez!

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin, sözleşme feshi ve ihtar ceza puanı hükümleri uygulanamaz!

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

Yönetim Kurulu


PAYLAŞ: