RENKLİ REÇETE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

 
BAKANLIK İLE RENKLİ REÇETE SİSTEMİ SORUNLARI ÜZERİNE 
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
20-21.10.2018 Tarihinde Ankara Bilkent Otelin'de Renkli Reçete Sistemi sorunları üzerine toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya TİTCK Kurum Başkan Yardımcısı Eray KAPLAN, Bilgi Sistemlerinden sorumlu Daire Başkanı Ecz. Ömer Hakan ŞİMŞEK, SB Aile Hekimiliği Uyg. Daire Başkanı Dr. Murat AĞIRTAŞ , SB Hukuk Müşaviri Av. Halil ŞEN,  ITS Birimi, RRS Birimi, TİGA yazılım firması yazılımcıları, AHEF BİLİŞİM KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU üyeleri ve Renkli Reçete Sisteminin sorunlarını bizzat yaşayan İzmir Aile Hekimleri katıldı.
 
Toplantıda Renkli Reçete Sisteminin reçete yazma süresini uzattığından normalde 20-30 Sn arası olan bu işlemin , Renkli Reçete sisteminde özellikle 6-7 farklı ilaç çeşidi için yaklaşık 6 dakikayı bulduğundan, bu uzamanın hekim ile hastayı karşı karşıya getirdiğinden, sistemin tekrarlayan yavaşlamasının hekimlerin işlerini zorlaştırdığından bahsedildi.TİTCK yetkilileri sistemin kurgulanması ile ilgili herhangi bir kırmızı çizgilerinin olmadığını fakat sistemdeki verilerin bakanlığa doğru iletilebilmesi ve ilaç takibinin etkin yapılabilmesi için sistemin var olması gerekliliğini vurguladılar. Konunun hukuksal boyutunun da konuşulduğu toplantıda en son AHEF BİLİŞİM KOMİSYONU tarafından ortaya sürülen 2 modellemeden ( Web Servis ve Kolay Reçete Modellemesi ) bir tanesi olan  bütün verilerin AHBS'ler aracıyla sisteme yüklenmesi, hekimin eğer reçetede aşırı doz, hatalı kutu sayısı, ya da hastanın elinde reçete edilen ilacın olması gibi durumlar haricinde sadece E-İmzasını atıp reçeteyi hastaya verme modeli toplantıya katılan her kesim tarafından uygun görülmüştür. Eğer reçetede hatalı olan bir yazım var ise sistem otomatik olarak sebebiyle beraber hatalı olan reçetenin sadece ilgili kısmını, hatanın nedeniyle beraber düzenlemeye açacak, yapılacak düzeltmenin ardından sadece reçeteyi E-İmza ile imzalayıp hastaya vermekle reçete yazım işlemi çok kısa sürede tamamlanacaktır. Bakanlık yetkililerinden konuyla mutakabata varılmıştır. İlgili değişikliğin yaklaşık 20 gün içerisinde uygulamaya konacağı beyan edilmiştir. Bu çerçevede AHBS firmaları ile çalışmalar başlatılmıştır. Sistemin eski hali işyeri hekimleri, poliklinikleri olan hekimler ve hastaneler için hiç bir değişiklik yapılmadan geliştirilmeye devam edecektir.  
 
Toplantı İzmir'de ve ileriki vadede Türkiye'de yaşanabilecek Renkli Reçete Sistemindeki sorunlara çözüm yolu oluşturan bir toplantı olma niteliği taşımaktadır. Yine toplantı Bakanlık -AHEF-Aile Hekimleri eşliğinde diyalog ve istişare yöntemiyle çözüme ulaştırılan bir problem olma özelliği taşımaktadır. Umarız bu hasassiyet sürer ve Aile Hekimlerinin diğer problemlerinde de aynı yol haritası uygulanmaya devam eder. AHEF olarak RRS hakkında varılan mutabakatın ve her aşama da konunun yakın takipçisi olacağız.

 

PAYLAŞ: