Erişkin Bağışıklama Rehberi Çalıştayı Yapıldı

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr Özlem SEZEN 9 Mayıs 2019 tarihinde EKMUD'un davetlisi olarak EKMUD tarafından hazırlanan "Erişkin Bağışıklama Rehberi " çalışma grubu toplantısına katıldı. 
Çocukluk yaş grubu aşılmasında büyük başarılar sağlayan aile hekimlerinin erişkin bağışıklamadaki rolü ve önemi tartışılamaz. Erişkin bağışlıklamanın Ülke ekonomisine ve toplum sağlığına faydasının önemi ve değeri tartışılmaz hale gelmiştir. Bu noktada aile hekimlerinin kişileri bilgilendirmesi ve yönlendirmesini aşılama oranlarını yüksek olarak arttırdığı bilinmektedir. Toplantıya katılan Sezen, erişkin bağışıklama ile ilgili sahada yaşananları ve tavsiyelerimizi paylaşmış, bu önemli rehbere adımıza katkıda bulunmuştur. 
Aşı kararsızlığının arttığı bu dönemde, erişkin bağışıklama hakkında doğru bilgilere ulaşmak ve paylaşmak için hazırlanan rehberin kısa süre içinde yayınlanmasını bekliyoruz.

PAYLAŞ: