''AHEF 6. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU''

AHEF 6. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
 

Sayın Genel Kurul Delegelerimiz;
Federasyonumuzun yapılacak olan genel kurulu hakkında bilgiler tarafınıza aşağıda sunulmuştur.
 

Genel kurulumuz;

25-26 Ekim 2019 tarihinde AHEF Büro'da (adres: Atatürk Bulvarı No: 143/3 Kızılay/ Ankara),
 

Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı 02-03 Kasım 2019 Crowne Plaza Otel (adres Gazi, Mevlana Blv. No. 2/F, 06330 Yenimahalle/Ankara) ‘de yapılacaktır.

GÜNDEM

1.GÜN

Saat 13:00 - 19:00

1) Açılış,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2) AHEF Başkanının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Konuşmaları

3) Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi

4) Gündemin Okunması ,Ek Gündem Önerilerinin Alınması, Ek Gündemin Oylanması

5)Faaliyet Raporunun Okunması

6)21.10.2017 -02.02.2019 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Bu Döneme Ait Yönetim Kurulunun İbra Oylamasının Yapılması

7) 02.02.2019 Sonrası Dönemin Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Bu Döneme Ait Yönetim Kurulunun İbra Oylamasının Yapılması

8) Seçim Yönteminin Belirlenmesi

9) Seçim Yöntemi ve Adayların Açıklanması

10) Dilek ve Temenniler

11) Kapanış.

2. GÜN

Saat: 10:00-14:00

1)Oy Verme İşleminin Gerçekleşmesi

2) 14:00 Saat İtibari ile Seçim Sandıklarının Açılması ve Oy Sayımının Gerçekleşmesi

 

PAYLAŞ: