AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2645
  • 27 Nisan 2020
  • .

Kahramanmaraş ilinde görevli bir hekimimizin biriminde yapılan olağanüstü denetimde tv, sıramatik, kamera, monitör çalışmadığından bahisle grubunun düşürülmesi işleminin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada, Mahkemece "aile hekimliği biriminde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için davalı idare tarafından davacıya 10 günlük süre verilmesi, bu sürenin sonunda yeniden denetim yapılması ve eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde aile hekimliğinin grubunun yeniden değerlendirilmesi gerekirken böyle bir süre verilmeden ve ikinci bir denetim yapılmadan tesis edilen" grup düşürme işleminin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyurulur. AHEF Kazanır..

PAYLAŞ: