AHEF KAZANIR...

  • Görüntüleme: 2333
  • 28 Nisan 2020
  • .

İzmir ilinde görevli hekimimizin defin nöbeti olduğu gece 02.00 da yapılan aramaya cevap vermediğinde bahisle uygulanan 20 ihtar puanının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece "soruşturma sürecinde lehine ve aleyhine tüm delillerin toplanması, ihtar puanı verilmesini gerektirecek bir eylemde bulunup bulunmadığının araştırılarak usulüne uygun şekilde soruşturma yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, eksik soruşturmaya dayanılarak (20) yirmi ihtar puanı ile cezalandırıldığı" gerekçesi ihtar yaptırımının iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyuruyoruz.

AHEF KAZANIR..

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Dosya 29,41 KB 28.04.2020 22:14:15 .pdf
PAYLAŞ: