65 YAŞ ÜSTÜ YOL İZNİ İTİRAZ VE TALEBİMİZ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu olarak ;
65 yaş Üstü seyahat kararının açıklanmış hali ile uygulanabilir olmadığını deklare ediyoruz. 
Kronik hastalığı olduğu halde beyanda bulunmayan, aile hekimine başvuruda bulunmayan, izlem yaptırmayan ve ilaçlarını SGK kapsamında değilde kendi imkanları ile almayı tercih eden geniş bir kitle vardır. 
Aile hekimliğinde Covid testi yapılmamaktadır. Semptomatik olmayan pek çok taşıyıcı olacağı bilinen bir gerçektir. Sadece semptom sorgusu ile covid yoktur demek mümkün değildir. 
2 aydır dışarı çıkamayan bu grubun genel kontrolleri yapılmamıştır 
Uzaktan konuşarak rapor vermek günümüz malpraktis yasası ve sağlık etiğine uygun değildir. 
 
ÖNERİMİZ 
 
65 yaş Üstü il dışı seyahat edecek ise ;
Kronik hastalığı olmadığını beyan eden bir belge imzalamali ve E-nabızdan çıktı almalıdır..
 
Belirttiği adres dışında başka bir yere gitmeyeceğini beyan eden bir dilekçe imzalayarak Kaymakamlığa, vefa grubu desteği ile başvurmalıdır.
 
Her ilde belirlenen referans hastanede Covid testi ve ateş ölçümü aynı gün yapılarak  test sonucu beklenmelidir.
 
Test sonucu (-) gelenlere, en geç ertesi gün yola çıkacağı  ve 1 ay boyunca belirttiği adresten gelmeyeceği başka bir adrese gitmeyeceği, kurallara uyacağı beyanı olan Kaymakamlıkta düzenlenen matbu bir belge imzalatılmalı. Bu belgenin bir nüshası kaymakamlıkta kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 
Rapor hazırlandığında seyahat şeklini ve birlikte seyahat edeceği kişileri belirterek uygun bulunduğunda Kaymakamlık tarafından izin onaylanabilir.

PAYLAŞ: