AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 3024
  • 28 Eylül 2020
  • .

Samsun ilinde görevli hekimimizin görevlendirildiği boş birime ait cari giderin tarafına ödenmesi talebinin reddedilmesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada; Mahkemece "gider karşılığı yapılan ödemenin maktu olduğu, sunulacak gider belgelerinin yapılacak ödeme miktarının hesaplanmasına bir etkisi olmadığı, zaten idarece aynı aile sağlığı merkezinde çalışan diğer aile hekimlerine aynı karar defterinin ibrazı üzerine ödeme yapıldığı, dolu birimlere ödeme yapılırken yeterli görülen karar defterinin boş birimlere ödeme yapılması esnasında da Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca yeterli görülmesi gerekirken davacının talebinin zımnen reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir." gerekçesi ile dava konusu işlemi iptal etmiştir. Tüm hekimlerimize saygıyla duyurulur.

PAYLAŞ: