AHEF GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

Pandemi döneminde mevsimsel  influenza sezonunun da başlamasıyla, influenza aşılamasının önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Ortak risk grupları olan bu hastalıklarda aşılanmanın önemine inanıyoruz ancak herkese grip aşılamasının yapılmasının mümkün olmayacağı açıktır.
 
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, İnfluenza aşılamasına yönelik önerimiz; E nabız sistemi üzerinden  risk grubunda olan bireylerin "influenza aşısı uygundur" şeklinde uyarı ekranı belirtilmesi ve bu mesajın aynı zamanda bireylere sms bilgilendirmesi yoluyla da gönderilmesinin sağlanmasıdır. Bu sistemin işletilmesi durumunda; bireylerin sağlık merkezlerine gereksiz başvuruları ve virüs maruziyeti riski azaltılacaktır. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sağlık merkezlerinde bekleme süreleri olmayacaktır. 
 
Gerekli entegrasyonun sağlanması, halkımıza ve sağlık çalışanlarımıza mağduriyet oluşturmayacak şekilde planlamaların yapılması hususunda gerekli girişimler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Coronavirus bilim kurulu ve Titck nezdinde yapılmıştır. 
 
Konunun takipçisi olduğumuzu tüm aile hekimlerine duyururuz.
 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: