AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2102
  • 25 Kasım 2020
  • .

Diyarbakır ilinde görevli hekimimiz hakkında uygulanan ihtar yaptırımının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; "usulüne uygun şekilde soruşturmacı tayini yoluyla davacının ihtar puanı raporunda getirilecek teklife göre işlemin kurulması gerekirken, bu usule uyulmaksızın, davacının savunması alınmak suretiyle tesis edilen işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesi ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyururuz.

AHEF KAZANIR..

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. diyarbakır1 486,27 KB 25.11.2020 09:19:37 .jpeg
2. Diyarbakır2 324,67 KB 25.11.2020 09:20:00 .jpeg
3. Diyarbakır3 151,84 KB 25.11.2020 09:20:20 .jpeg
PAYLAŞ: