AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 1773
  • 09 Aralık 2020
  • .

Mardin İlinde görevli bir hekimimizin, aynı sağlığı merkezinde bulunan birime yapılan görevlendirmesine istinaden, görevlendirildiği süreçte yerine getirdiği gezici sağlık hizmetine karşılık mobil hizmet ödeneğinin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine, AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada, Mahkemece "mevzuatta gezici sağlık hizmetini yerine getiren aile hekiminin yerine getirdiği hizmeti kanıtlayıcı bilgi veya belge sunması gerektiği şeklinde bir düzenlemeye yer verilmediği gibi davalı idarece davacının geçici olarak görevlendirildiği dönemde sağlık hizmetini yerine getirmediğine ilişkin bir bilgi veya belgenin ortaya konulmadığı, aksine davacı tarafından düzenlenen Aile Hekimliği Birimi Aylık Gezici Sağlık Hizmet Faaliyet Raporu'nun idarece uygun bulunduğu, diğer bir deyişle davacının sağlık hizmetini görevlendirildiği birime idarece belirlenen plana göre yerine getirdiğinin davalı idarece kabul edildiği" gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyururuz.
AHEF YK

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. MARDIN GEZICI 36,20 KB 9.12.2020 11:31:06 .pdf
PAYLAŞ: