ASM’DEKİ KAMERANIN 30 GÜNLÜK KAYIT YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE DENETİM YAPILMADAN GRUBU A’DAN E’YE DÜŞÜRÜLEN AİLE HEKİMİNİN KAZANILAN DAVASI

 

 

ASM’DEKİ KAMERANIN 30 GÜNLÜK KAYIT YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE DENETİM YAPILMADAN  GRUBU A’DAN E’YE DÜŞÜRÜLEN AİLE HEKİMİNİN KAZANILAN DAVASI

 

Antalya ilinde aynı ASM’de görev yapan 4 aile hekimimizden müdürlük tarafından ASM’de bulunan kamera kayıtlarının bir hasta şikayetinin incelenmesi için talep edilmiş, teslim edilen kamera görüntülerinin son 30 günü kapsamadığı, 15 günlük periyotlarla kayıt yaptığı gerekçesiyle  4 aile hekimimizin, aile hekimliği birimi A grubundan E grubuna, savunma ve itiraz hakkı tanınmadan düşürülmüştür,  bu haksız ve hukuka aykırı grup düşürme işleminin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece; ‘’ ... davalı Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından, 31.03.2022  tarihli Cimer şikayetini ilişkin iddiaların değerlendirilebilmesi açısından Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezinden 30.03.2022 tarihli ve 102 nolu aile hekimliği birimini görüntüleyen kamera kayıtlarının istenilmesine rağmen ibraz edilmediği gerekçesiyle ve başkaca bir inceleme yapılmaksızın dava konusu grup düşürme işleminin tesis edildiği anlaşılmakla birlikte, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca aile hekimliği birimlerinin gruplandırma kriterleri açısından asgari 6 ayda bir denetleneceği düzenlenmiş ve bu düzenleme olağan denetim kapsamında değerlendirilse ve somut uyuşmazlık kapsamındaki denetim olağanüstü bir denetim olduğu kabul edilerek denetim yapıldığı kabul edilse bile, yerinde ve detaylı bir denetim yapılarak denetim raporunun hazırlanmadığı, denetim raporuna karşı ilgili birimdeki aile hekimlerinin itiraz hakkı bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda denetim raporu hazırlanmayarak bu hakkın da bertaraf edildiği, nitekim davacının işlemin bildiriminden sadece 4 gün sonra 16.05.2022 tarihli dilekçe ile biriminin A grubuna geçirilmesi talebiyle yaptığı başvurunun, 18.05.2022 tarihli işlem ile kabul edildiği de  dikkate alındığında, davalı idareler tarafından dava konusu işlemin tesisinden önce incelemelerin eksik ve usulüne aykırı olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 18.maddesi uyarınca davalı idareler tarafından dava konusu işlemin tesisinden önce; herhangi bir denetim ekibi oluşturulmaması, denetim raporu hazırlanmaması ve ilgililerine savunma bu kapsamda savunma hakkı verilmediği için incelemelerin eksik ve usulüne aykırı olarak yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.’’ gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

 

AHEF KAZANIR!

 

 


PAYLAŞ: