AHEF HUKUK İKİ YILDA 566 DAVAYA ULAŞTI

AHEF HUKUK KOMİSYONU ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE AHEF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN  28  AYLIK FAALİYET RAPORU:

AHEF Avukatımızın halihazırda takip ettiği ve sonuçlanmış dava ve işler aşağıda sunulmuştur.

2021 YILININ MART AYINDAN 17 AĞUSTOS 2023’E KADAR AHEF ARACIĞIYLA AİLE HEKİMLERİ İÇİN AÇILAN DAVALAR, AİLE HEKİMLERİNE KARŞI AÇILMIŞ VE MÜDAHİL OLUNMUŞ DAVALAR VE MÜDAFİİ OLARAK YER ALINMIŞ DAVA TOPLAMI 566 ADETTİR.

 • İhtar ceza puanı için : 101 Adet iptal davası açılmıştır. 53 tanesi lehe sonuçlanmış, 9 tanesi aleyhe sonuçlanmış 39 tanesi hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Nöbet alacağı/nöbet listesinin iptali/nöbete dahil olmama konularında 14 adet dava açılmıştır, 8 tanesi lehe 2 tanesi aleyhe sonuçlanmıştır. 4 tanesi hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Cari gider ödemesi: 8 adet dava açılmıştır. 2 tanesi lehe sonuçlanmış , 4 tane aleyhe sonuçlanmış 2 tanesi hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • ASE sözleşmesinin AH isteği dışında yapılmasına yönelik iptal davaları; 3 adet dava açılmış ve 1 tanesi lehe sonuçlanmıştır,2 tanesi hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Performans kesintisi:  3 adet dava açılmış olup dosyalar aleyhe sonuçlanmıştır.
 • Gruptan düşürme; 16 adet dava açılmış olup, 12 dosya lehimize sonuçlanmış ve 3 dosya aleyhimize sonuçlanmış, 1 dosya hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Kadro, atama, nakil: 79 hekimimizin kadro nakil davası açılmıştır. olup bunlardan 76 tanesi lehimize sonuçlanmış 1 tanesi aleyhimize sonuçlanmış 2 tanesi hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Düşük nüfuslu yerler kapsamına alınma talebine ilişkin 3 adet dava açılmış olup 1 tanesi lehe sonuçlanmış 1 tanesi aleyhe sonuçlanmış 1 adet dosyada talebin idarece yerine getirilmesi sebebiyle feragat edilmiş.
 • Eksik ücret alacağı: 253 adet aile hekimimizin bordrosunda eksik yatan hak ediş alacağı hakkında dava açılmıştır, bunlardan  141 tanesi tanesi lehimize sonuçlanmış 112 tanesi de aleyhimize sonuçlanmıştır. Dosyalardan 219 tanesi iş bırakma eylemlerinden kaynaklıdır.
 • Destek ödemesi kesintileri için 32 adet dava açılmış 1 adet dosyada lehimize karar verilmiş 31 adet dosyada henüz karar verilmemiştir.
 • Çeşitli konular hakkında idare aleyhine açılan tam yargı davası olarak 6 dava açılmış olup, 4 tanesi lehe sonuçlanmış, 1 tanesi aleyhe olarak kesinleşmiş, 1 tanesinde de müvekkilin talebi üzerine vekillikten çekilmiş bulunmaktayız.
 • Aile hekimi ile sözleşmenin yenilenmemesi/feshi üzerine 7 adet dava açılmış ve bu davalar lehimize sonuçlanmıştır.
 • İşçilik alacağı: 12 hekimimizin İş Kanunu kapsamında davasında vekil olunmuş, 4 tanesi lehimize sonuçlanmış 8 dosya hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Aile hekimlerinin hukuk mahkemelerinde açılan ve taraf olunan dava sayısı 6 adettir, (bunlar aşı zararı,kamu zarı vs. ilgili)  bu davalardan 3 tanesi lehimize sonuçlanmış 1 tanesi aleyhimize sonuçlanmış 2 tanesi hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortasının iadesi hakkında 1 adet dava açılmış olup dosya lehimize sonuçlanmıştır.
 • Ceza mahkemelerinde görülen davalar; 9 adet olup bu davaların bazılarında sanık olan aile hekimlerimizin müdafiliği yapılmakta bazılarında da katılan vekilliği yapılmaktadır. Bu davalardan 4 tanesi lehimize sonuçlanmış, 4 tanesi aleyhimize sonuçlanmış,1 tanesinde henüz karar verilmemiştir.
 • Gezici sağlık hizmetleri ücretine ilişkin 1 dava açılmış lehimize sonuçlanmıştır.
 • DANIŞTAY nezdinde AHEF adına düzenleyici işlemlere karşı 7 dava açılmış olup bu dosyalar hakkında henüz karar verilmemiştir.
 • Hekimlere yönelik hakaret suçunun işlenmesi neticesinde Konya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına 3 adet suç duyurusunda bulunulmuştur.
 • AHEF ‘in alacaklı olduğu 1 adet de icra takibi derdesttir. (SEMTUR)
 • Çalışma Bakanlığının AHEF’e kestiği idari para cezasına ilişkin  sulh ceza mahkemesinde 1 adet dava açılmış ve  henüz karar verilmemiştir.

?      2022 Yılında yapılan iş bırakma eylemleri neticesinde aile hekimlerimizden yapılan ücret kesinitileri ile ilgili açılan dava sayımız 253 adet olup bu davaların 164 tanesi DENİZLİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ üyeleri tarafından açılmıştır. Yerel mahkemenin aleyhte verdiği kararlar neticesinde aile hekimleri tarafından ANAYASA MAHKEMESİNE 27 arkadaşımız bireysel başvuruda bulunmuştur. Sadece Denizli ilinden ANAYASA MAHKEMESİNE başvuran arkadaşımız 13 kişidir. AHEF HUKUK KOMİSYONU VE AHEF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ olarak  aile hekimlerinin örgütlü mücadelesine hukuki desteği mevzuata uygun olarak avukatlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca AHEF Hukuk Komisyonu tarafından şifahen bildirilmekle birlikte henüz Yönetim Kurulu kararı alınmayan dava ve işler de mevcuttur.

 

          AHEF bürosu ya da web sitesi vasıtası ile dernek üyesi hekimlerimize verilen hukuki görüşler hariç olmak üzere açılan ve yargılamaları devam eden davalar yukarıda belirtildiği gibidir.Aile hekimliği mevzuatına aykırı idarece yapılan her türlü hukuksuz davranışı AHEF HUKUK KOMİSYONUNA https://www.ahefakademi.org/hukukmodulu üzerinden ya da AHEF BÜRO iletişimi üzerinden danışarak hukuki mücadelenize destek alabilirsiniz. Kazananlar hep mücadele edenlerdir. Her alanda olduğu gibi hukuki alanda da mücadelemiz sürecektir.

 

       Dr. Hasan GÖKÇE                                                                                          Av. Servet AKTAN

 AHEF Yönetim Kurulu İkinci Başkanı                                                                AHEF Hukuk Müşaviri

PAYLAŞ: