KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

Son dönemlerde sıklığı artan ‘’sağlık çalışanına yönelik Terör eylemleri’’ bizleri yıldıramaz.
Yıllarca iş bırakma dahil birçok eylem ile Sağlıkta şiddete dur dedik. Ancak durmuyor, artarak devam ediyor.
Bu eylemlerin asıl sebebi bu canilerin hakettikleri cezayı veremeyen hukuk sistemi ve bu düzeni makul gören kanun koyuculardır.
Biz bu şiddeti sindiremiyoruz, korkmuyoruz ve her zamankinden daha güçlü olarak bir aradayız.
-09.10.2023 tarihinde Kocaeli ilinde uygulanan iş bırakma kararının tüm yurtta uygulanacağını ve her ay artan iş günü sayısı ile iş bırakılacağını deklare ediyoruz !
-09.10.2023 tarihinde tüm illerden gelen İl dernek temsilcileri ile Kocaeli’nde
-14.10.2023 tarihinde tüm il dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Ankara’da olacağız.
Emekten gelen gücümüz ile son defa Sağlık bakanlığına sesleniyoruz;
Bize rağmen sağlığı idare edemezsiniz. Ama biz size rağmen fedakarca çalışıyoruz.
Bizler artık bu şartlar altında hizmet üretmeyi reddediyoruz.
Sizler için ise sağlık çalışanına uygulanan şiddeti engelleyemediğiniz her gün İstifa büyük bir erdem olarak karşınızda durmaktadır.
Son 20 yılda kamu ihale kanunu en az 200 kez değiştiren TBMM gerekli adımları atmaya muktedirdir.Ancak bu düzenlemenin henüz yapılmamış olması ise 85 milyon vatandaşın sağlık hakkının gaspıdır.
Taleplerimiz kapsamlı raporlar halinde defalarca muhataplarımıza iletilmiştir... Tekrarlıyoruz;
1-Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasında yapılacak düzenlemeler 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu yerine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak düzenlemeler ile yapılmalıdır.
2-TCK’da yapılan düzenleme ile verilecek ceza alt sınırı en az 2 yıl olmalıdır.
3-Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, iyi hal indirimi veya başkaca bir cezada indirim uygulanmamalıdır.
4-Cezalar ertelenmemeli, “hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını“ engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır.
5-Şiddete uğrayan hekim-sağlık çalışanının hizmetten her şartta çekilebilmesinin yanı sıra şiddet uygulayan kişilere de kademeli olarak şiddetin türü ve tekrarlanması durumuna göre 5–10 yıl arasında Kamu Sağlık Hizmetlerinden yararlanması men edilmeli, sağlık hizmetini bu süreçte ancak ücretli alabilmesi sağlanmalıdır.
6-Sağlık çalışanına hakaret durumunda ise, Türk Ceza Kanunu, Şerefe karşı işlenen suçlar kısmında düzenleme yapılmalı ve 125. Madde 3. fıkra a bendine “Doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik görevleri sırasında işlenen hakaret suçunda ceza 2 yıldan az olamaz ibaresinin eklenmelidir.
7-Hekime yönelik darp, cebir, tehdit, hakaret, görevi yaptırmama gibi suçlar tutuklanma sebebi olan katalog suçlara eklenmeli, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmalıdır.
Talepler yerine getirilmediği takdirde, ortak STK paydaşlarımız ve  81 ilde sahanın efektif örgütlü idaresi ve vatandaşlarımızın desteği ile mücadeleyi arttırarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.
 
AHEF Yönetim Kurulu
 

PAYLAŞ: