HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM

Değerli basın mensupları, değerli vatandaşlar, saygıdeğer meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarım...
 
*Pandemi döneminde tüm dünyanın takdirini kazanan onbinlerce hekim ve sağlık çalışanı, her gün 85 milyon vatandaşa nitelikli sağlık hizmeti vermek üzere sevdikleri ile vedalaşarak evlerinden ayrılmakta ve tüm olumsuz koşullara rağmen insanüstü bir çaba ile acillerde, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde fedakarca çalışmaktadırlar.
*Pandemi döneminde herkes tarafından görüldüğü üzere, insanları yaşatmak için yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş arkalarında gözü yaşlı eş, çocuk ve anne bırakmıştır.
*ilk nefesten son nefese kadar vatandaşının yaşam süresini uzatma gayreti gösteren sağlık çalışanlarının yaşam süresi, yıpratıcı koşullar altında malesef ki kısalmıştır.
* Savaşta bile ibadethaneler gibi kutsal sayılan sağlık merkezlerine düşman bile dokunmazken, barışta kendi yurttaşlarımız tarafından sergilenen bu tavrı anlamak mümkün değildir.
*Sağlık çalışanları sadece vatandaş tarafından değil, maalesef idare tarafından da başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında ezilmektedir.
 
*Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Beni Türk hekimlerine emanet edin’’ vizyonuna rağmen geldiğimiz nokta acı vericidir.
*Darpedilmekten ve hatta ölmekten çekinen binlerce yetişmiş hekim, malesef son 10 yıl içerisinde doğup büyüdükleri ülkeyi terketmek zorunda bırakılmıştır.
Değerli basın mensupları;
*Son günlerde artan sağlık çalışanına şiddet vakaları artık planlı bir terör eylemi haline gelmiş ve bu eylemlerin sonuçları sağlık çalışanları kadar bir ülkenin sağlık hakkına da tecavüz niteliği kazanmıştır.
*Tüm toplumda artan şiddete eğilimin asıl sorumlusu ise, etkili kanuni düzenleme yapamayan, mevcut kanunları uygulamayan ve bu şiddete karşı kör, sağır, dilsiz ve bilgisizce seyirci kalan bürokratlardır.
*Marketlere bile bıçakla, silahla girilmezken aile sağlığı merkezine vatandaşlar caniliği planlayarak gelmeye başlamıştır. Sözde hukuksal düzenlemeler canilerin yaptığını yanına bırakmaktadır.
*Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ve diğer çatı örgütleri tarafından iletilen öneriler yerine idare tarafından yapılan hiçbir hukuki düzenleme bu sorunu çözmedi, çünkü popülist sağlık politikalarının amacı hiçbir zaman sağlık çalışanını korumak olmadı, aksine konu sağlık çalışanını olunca kör, sağır, dilsiz ve ilgisiz oldular.
*Ancak bu böyle gitmez!
*Savaşta bile düşman tarafından dokunulamayan, dokunulması savaş suçu sayılan Sağlık çalışanına her gün uygulanan sözel ve fiziksel şiddet, insanlığa yönelik suçlar kapsamına alınmalıdır.
*Sağlık çalışanına yönelik şiddet terörü sona erdirilinceye kadar bizler meydanlarda emekten gelen gücümüzü örgütlü ve sürekli olarak sergilemeye devam edeceğiz. Her zamankinden daha güçlü ve kararlıyız.
*Herkesi tekrar uyarıyoruz, sağlık çalışanına yönelik bu terör eylemleri bitmez ise bir gün mutlaka DOKTORSUZ kalacaksınız… ?? ?
 
Dr.Kemal NOYAN-Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı

PAYLAŞ: