AHEKON 2023'TE SAĞLIKTA ŞİDDET UNUTULMADI

AHEKON 2023'te sağlıkta şiddet unutulmadı. Sağlıkta şiddete dikkat çekmek için katılımcıların siyah balon uçurduğu organizasyonda AHEF Yönetim kurulu adına AHEF Genel Sekreteri Dr. Gökhan ERDOĞAN basın açıklaması gerçekleştirerek şu sözlere yer verdi:

YETER BU CANİLİK

Bugün 81 ilden bilimsel bir etkinlik için bir araya gelen yüzlerce aile hekimi olarak sağlık sisteminin önünde önemli bir engel olan, vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini düşüren sağlıkta şiddet terörü hususuna yeniden dikkat çekmek istiyoruz.
Değeri arkadaşlar; savaşta kendi askerini, polisini vuran halk gördünüz mü? Maalesef Hekimler her gün kendi hasta ve hasta yakınları tarafından sözel ve fiziksel olarak darp edilmektedir.
Kaldı ki bir doktorun kendini koruyabileceği ne bir silahı ne bu konuda aldığı bir eğitimi vardır.
Bu yüzden sağlık çalışanına şiddet vatan hainliğidir.
Tek yeteneği insanları ve insanlığı yaşatmak olan hekimlere uygulanan şiddeti engelleyecek tek güç olan hukuk ise sözde yasal düzenlemelerle canilerin, katillerin hekimlere uyguladığı şiddeti, caniliği yanlarına bırakmaktadır.
AHEF olarak, yine bir hasta yakını tarafından görevi başında sırtından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan cinayetinden beri yıllardır bürokrasiyi her platformdan uyardık.
Sadece yakın tarihimizde bile onlarca arkadaşımız hayatını kaybetti. Yüzlercesi hatta binlercesi çok ağır şiddete maruz kaldı. 
Doktor Aynur Dağdemir, Dr. Ekrem KARAKAYA ,Dr. Edip Kürklü, Dr. Göksel Kalaycıoğlu’nu, Dr. Kâmil Furtun, Dr. Hüseyin Ağır ve Dr. Fikret Hacıosman’ı da işyerlerinde uğradıkları cinayetler sonrası kaybettik.
Maalesef kör, sağır, dilsiz ve bilgisiz bürokratik yaklaşımdan bir türlü vazgeçilmedi.
Toplum yararına olmayan en basit kanun düzenlemelerini bile yüzlerce defa, birkaç saat içerisinde düzenleyen iradenin, hekimler ve sağlık çalışanlarınca ihbar edilen on binlerce beyaz koda rağmen yıllardır sistematik şiddeti önleyememiş olmasının, yaşanan cinayetlerin bir kusur değil, muhataplarınca öngörülen bir kasıt olduğunu gün gibi ortaya koymuştur.
Caniler ve katiller artık sağlık merkezlerine caniliği önceden planlayarak gelmeye başlamış, sorun planlı bir terör eylemi haline gelmiştir.
Bizler bu cinayetlerin sorumlusunun, iyi yönetilemeyen, popülist, sağlık politikaları olduğunu çok iyi biliyoruz.
Şiddete sadece sağlık merkezlerinde değil ekranlardaki dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarından da tanıklık ediyoruz. Toplumda yaygın olan şiddeti sağlık merkezlerinde de makul gören, okumuşu cahile ve caniye kırdıran yoz yaklaşım artık sağlık sistemini işleyemez duruma getirmiştir.
AHEF olarak birçok defa yetkililere talep ve önerilerimizi ilettik. Son dönemde tapılan Bazı yetersiz düzenlemeleri ise kabul etmiyoruz…Bugün 81 ilden gelerek bizimle birlikte olan yüzlerce aile hekimi hep birlikte Sağlık bakanına sesleniyoruz;
-Sağlıkta Şiddeti önleyecek en sert hukuki yaptırımları içeren etkili bir yasal düzenleme yapılmalıdır. 
-Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, iyi hal indirimi veya başkaca bir cezada indirim uygulanmamalıdır.
- Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmalıdır.
-Tüm sağlık merkezlerinde eksiksiz, azami güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
Hem de hemen!

PAYLAŞ: