AHEF HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞMESİ

05.01.2023 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ'u makamında ziyaret ederek, aile hekimliği uygulamasında sahada yaşamakta olduğumuz sorunlar hakkında bilgilendirmeler yaparak çözüm önerilerimizi sunduk. Ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZSARI ve Hukuk İşleri Daire Başkanı Av. Halil ŞEN ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeye AHEF'i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur NEHİR, Genel Sekreter Dr. Gökhan ERDOĞAN, 2.Başkanlar Dr. Yakup ŞAHİN ve Dr. Yavuz ALTINBAŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Zeynep ÖZSEVİMLİ ve Dr. Dilek ŞAHİN katılmıştır.
 
Görüşmede;
 
1- Deprem bölgesi illeri sorunları, 
 
2- Gruplandırma kapsamında çalışan personellerin izin süresi ve tazminatları,
 
3- İzinlerde esnek mesai problemi,
 
4- Cari Gider ödemelerinin artan enflasyon karşısında yetersiz olarak artırıldığı ve artışın sadece memur maaş zam oranında değil de tüm gider kalemleri gözetilerek artırılması gerektiği,
 
5- Entegre sağlık merkezlerinde yaşanmakta olan nöbet sorunları,
 
6- E-Rapor sistemi SMS doğrulama uygulamasının sahada yarattığı sorunlar,
 
7- Aile sağlığı çalışanı eksikliği, sebepleri ve çözüm önerileri,
 
8- Rapor talepleri ve yaşanan sorunlar,
 
9- Sağlıkta şiddet,
 
10- SAHU kapsamında eğitim alan aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve maddi kayıplar,
 
11- Aile hekimliği mevzuatına sendikal hakların eklenmesi,
 
12- Özellikle sanal asm kira sorunlarının artması nedeniyle tüm asmlerin kamu eliyle sunulması
 
Konu başlıkları üzerinden ayrıntılı olarak bilgi verilmiş, konular üzerinde istişare edilmiş ve sorun/taleplerimize yönelik raporlarımız sunulmuştur.
 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: