AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 1867
  • 22 Aralık 2020
  • .

HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİ GENELGESİNİ İPTAL EDİLDİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 23.03.2016 tarihinde Halk Sağlığı Merkezleri kurulmasına ilişkin 2016/5 sayılı Genelgesinin iptali maksadıyla AHEF tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi tarafından 11.10.2016 tarihinde yürütmesinin durdurulması karar verilmişti. Devam eden yargılama neticesinde Danıştay 10.Dairesi'nin 24.09.2020 tarihli ve "kanunda ve yönetmelikte öngörülmeyen, tanımlanmayan bir kurumun alt hukuk normu olan genelge ile düzenlenmesinde, idare hukukunun genel prensiplerine, hukuka ve usule uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesi ile Genelgenin iptaline karar verilmiştir. Hekimlerimize saygı ile duyurulur.
AHEF kazanır.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. GENELGE İPTALİ 111,62 KB 22.12.2020 14:00:32 .pdf
PAYLAŞ: