İŞ ARKADAŞLARINA VE HİZMET ALANLARINA HAKARETTE BULUNMAK YA DA TEHDİT ETMEK FİİLLERİ İSNADIYLA AİLE HEKİMİNE VERİLEN HAKSIZ 20 İHTAR CEZA PUANIN İPTALİ

İŞ ARKADAŞLARINA VE HİZMET ALANLARINA HAKARETTE BULUNMAK YA DA TEHDİT ETMEK  FİİLLERİ  İSNADIYLA AİLE HEKİMİNE VERİLEN HAKSIZ 20 İHTAR CEZA PUANIN İPTALİ

 

       Kastamonu İli, Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde aile hekimi olarak görev yapmakta olan aile hekimimizin Covid-19 geçirdiği, hastanede yattığı, hastaneden çıkıp evine geçtikten sonra sosyal medyada oluşturulan "Covid Anlık Paylaşım Platformunda" yaptığı paylaşımda; "yalnız idareci kısmının insanlıktan nasibini almamış sadece koltuk işgali olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum" ifadesini kullanması üzerine müdürlük tarafından soruşturma yürütülmüş, aile hekiminin ''iş arkadaşlarına ve hizmet alanlarına hakarette bulunmak ya da tehdit etmek" fiilini işlediğinden bahisle  20 ihtar ceza puanıyla tecziye edilmiştir. İdarenin haksız olarak tesis ettiği disiplin cezasına karşı  AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesince ’’..Uyuşmazlık konusu olayda Covid Anlık Platformun'da yapılan paylaşımın tamamının ''Merhaba arkadaşlar Covid sebebiyle 9 günlük ev karantinası ardından 10 günlük çok zor geçen hastane yatışım oldu. Çok şükür 3 gündür evdeyim. Zorlu bir süreç sonucunda her şey Allah'ın izniyle iyiye gidiyor. Gerek gruptan gerekse özelden olsun arayan soran ellerinden gelen yardımı esirgemeyen tüm arkadaşlardan Allah razı olsun, bu süre zarfında gerçek ailenin sağlık çalışanları olduğunu daha iyi gördüm. Hastane ekibinin zor şartlarda nasıl canla başla çalıştıklarına bizzat şahit oldum, yalnız idareci kısmının insanlıktan nasibini almamış sadece koltuk işgali olduğunu üzülerek üzülerek belirtmek istiyorum. Sadece aile hekimliği şube müdürü tarafından bu süreçte arandım, o da Aile Sağlığı Merkezini denetlemeye geldiklerinde aradı, yerime kimseye görevlendirme yapmamış olan müdürlükten mobil hizmet aksaması sebebiyle ASM'nin aranması cabası. Sonuç olarak bizim bizden başka kimsemiz yok. Tekrar hepinizden Allah razı olsun. Kendinize dikkat edin önemli olan sizler ve aileleriniz.'' şeklinde  olduğu, metnin tamamı okunduğunda görüleceği üzere metinde yer alan ifadelerin davacının hastalığı sürecinde karşılaştığı tavra ve işin yürütümüne ilişkin serzeniş ve eleştiri niteliğinde olduğu ,belirli bir kişiye yönelmiş hakaret bulunmadığı sonucuna varılmış olup davacının  "iş arkadaşlarına ve hizmet alanlarına hakarette bulunmak ya da tehdit etmek" fiili gereği (20) ihtar puanı cezalandırılmasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.’’ Gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!


PAYLAŞ: