HASTANEDE YAPILAN OTOPSİ İŞLEMİNE KATILMADIĞI GEREKÇESİYLE AİLE HEKİMİNE HAKSIZ OLARAK VERİLEN 20 İHTAR CEZA PUANINA İLİŞKİN KAZANILAN DAVA

 

 

HASTANEDE YAPILAN OTOPSİ İŞLEMİNE KATILMADIĞI GEREKÇESİYLE AİLE HEKİMİNE  HAKSIZ  OLARAK VERİLEN 20 İHTAR CEZA PUANINA İLİŞKİN KAZANILAN DAVA

 

Niğde ilinde görev yapan aile hekimimizin adli ölüm olayında hastaneye kaldırılan cesetler için hastanede hekim olmasına rağmen otopsi işlemi için aile hekiminin adli/defin nöbet listesinde olduğu gerekçesiyle hastaneye çağrılmış, hastanedeki otopsi işlemi aile hekimlerinin görevleri arasında olmadığından aile hekimi otopsi işlemine iştirak etmemiş, il sağlık müdürlüğünce aile hekimi hakkında disiplin soruşturması yürütülmüş ve haksız olarak İl Sağlık Müdürlüğünce "mesai dısı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle 20 (yirmi) ihtar  ceza puanı ile tecziyesine kara verilmiştir. Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun verilen bu disiplin cezasının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN açılan davada Mahkemece; ‘’Olayda, Niğde ili Merkez Gölcük  51.01.44 numaralı Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan ve 26.06.2021 tarihinde nöbetçi olan davacının, Niğde il merkezinde  bulunan Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak otopsiye davet edildiği, Niğde il merkezinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunması nedeniyle yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca  aile hekimlerinin yerinde ölü muayenesi dışında  adli tıp hizmetlerinde görevlendirilemeyeceği açık olduğundan, davacının, hastanede yapılacak olan ve yerinde ölü muayenesi dışındaki bir adli tıp hizmeti olan otopsi hizmetini yerine getirmediğinden bahisle 20 ihtar puanıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Nitekim Danıştay İkinci Dairesinin 16.1.2019 tarihli ve E:2016/13530, K:2019/227 sayılı kararı da bu yöndedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!

 


PAYLAŞ: