AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY 2.DAİRESİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞTİR

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN SÖZLEŞMENİN FESHİ VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY 2.DAİRESİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞTİR. HEKİMLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinde yer alan disiplin cezaları ve sözleşme feshine ilişkin hükümlerin  öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde de iptali talepli davada  Danıştay 2.Dairesi 2021/17592 Esas sayılı dosyamızda  tarafımıza tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararında;  Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 1. maddesinde yer alan "fesih şartları" ibaresi; 6. maddesinin 3. fıkrası; 7. maddesinin 1. fıkrasının ikinci ve devamı cümleleri ile 2. ve 3. fıkraları; 10. maddesinin (4. fıkrası hariç) tamamı; 11. maddesinin tamamı yönünden 13.10.2022 tarihinde yürütmenin durdurulmasına  karar vermiştir.  Danıştay 2.Dairesi 2021/17637E. ve 2021/17470 E. dosyalarında 13.10.2022 tarihinde aynı maddelerin yürütmesinin durdurmasına kararı verildiğinden yeniden bir YD kararı vermemiştir. Emeği olan herkese teşekkür ederiz.

Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

 

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. YD KARARI 78,30 KB 11.01.2023 11:37:41 .pdf
PAYLAŞ: