İHTAR CEZA PUANI ALDIĞI GEREKÇESİYLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN AİLE HEKİMİNİN KAZANILAN TAZMİNAT DAVASI

Sinop İlinde görevli aile hekiminin, sözleşme dönemi içerisinde alığı ihtar ceza puanlarının 200 puana ulaştığından bahisle idare tarafından aile hekimliği sözleşmesi feshedilmiş, bu fesih işlemine karşı açılan davada, dava kazanılmış, aile hekimi görevine dönmüş ancak aile hekimliği sözleşmesinin fesih tarihi olan 14.02.2019 ile aile hekimliği görevine yeniden başlatılma 26.04.2019 tarihine kadar maddi zarara uğramıştır. Bu zararın tazmini için AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece;’’Bu durumda; mezkur mahkeme kararı ile iptal edilen ve  hukuka aykırılığı açık olan davacının hizmet sözleşmesinin feshine dair işlem nedeniyle çalışmadığı dönemde uğramış olduğu maddi zarara dair talep edilen 29.401,05-TL'nin  işlem tarihinden (sözleşme fesih tarihi) itibaren (26.04.2019) işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından hesaplanarak davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; davacının 29.401,05-TL maddi tazminat isteminin kabulüne, 29.401,05-TL'nin  işlem tarihinden (sözleşme fesih tarihi) itibaren (26.04.2019) işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından hesaplanarak davacıya ödenmesine’ Gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Karar 32,51 KB 28.03.2024 21:25:20 .pdf
PAYLAŞ: