ENTEGRE HASTANE NÖBET LİSTESİNİN İPTALİ

    ENTEGRE HASTANE NÖBET LİSTESİNİN İPTALİ

 

   Konya ilinde görev yapan aile hekimine tevdi edilen nöbetlerin yasal mevzuata aykırılık teşkil ettiği, birçok kez idarecilere iletilmesine rağmen hukuka aykırı nöbet listesinin tanzimine devam edilmesi ve 2022 ocak ayı nöbet listesinin de aile hekimimize tebliği üzerine bu nöbet listesinin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece;’’.... Uyuşmazlık konusu olayda; Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Devlet Hastanesi'nin 2022 yılı Ocak ayına ait Acil Doktor Nöbet Listesi incelendiğinde, davacıya mesai saatleri dışında hafta içi saat 17:00-09:00 arasında 16 saat olacak şekilde (2) gün ve hafta sonu için de 24 saat olacak şekilde (1) gün nöbet görevi verildiği, diğer yandan davacının, acil nöbeti tutmakla görevlendirildiği hastanenin E-II grubu entegre sağlık hizmeti verilen ilçe devlet hastanesi statüsünde olduğu görülmektedir. Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, entegre sağlık hizmeti verilen merkezlerde (ilçe devlet hastaneleri arasında E-I, E-II, E-III grup ayrımı yapılmaksızın) aile hekimlerine hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar, hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulmaması ve nöbet planlamasının mesai saatleri ve çalışma süresi (haftalık 40 saat) dışında yapılmasının gerektiği açık olup, davacının nöbet planlamasının hafta içine rastlayan günlerde sekiz saati ve gece 24.00'ü aşacak şekilde 16'şar saat, hafta sonuna rastlayan günde on altı saati aşacak şekilde 24 saat olarak planlandığı görüldüğünden, dava konusu Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Devlet Hastanesi'nin 2022 yılı Ocak ayına ait Acil Doktor Nöbet Listesinde ilgili mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


   AHEF KAZANIR!

 

 

 

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ENTEGRE HASTANE NÖBET LİSTESİNİN İPTALİ 60,39 KB 5.05.2022 14:38:57 .pdf
PAYLAŞ: