AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2045
  • 15 Aralık 2020
  • .

Konya İlinde görevli hekimimizin görevleri aksatması sebebiyle beraber çalışmak istemediği ASÇ'nın sözleşmesinin yenilenmemesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; "davacı ile aile sağlığı elemanının uyum içerisinde çalışamadıklarının dava dosyasında bulunan tutanak ve belgelerden anlaşıldığı, bu durumun iş verimini olumsuz yönde etkileyebilecek ve kamu hizmetlerinin aksamasına neden olabilecek nitelik ve ağırlıkta bulunduğunun anlaşılması karşısında yeni sözleşme dönemi olan 01.01.2020 tarihinden itibaren çalışmak istemediği istemiyle yapılan başvurunun reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuki uyarlık görülmemiştir " gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Konya ASÇ Sözleşme Yenilememe 37,09 KB 15.12.2020 11:45:22 .pdf
PAYLAŞ: