16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE, SENDİKAL EYLEM NEDENİYLE, KAZANILAN DAVA

    16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE, SENDİKAL EYLEM NEDENİYLE, KAZANILAN DAVA

 

      Tekirdağ ilinde görev yapan aile hekimimizin 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle hakkedişinden yapılan kesintisinin iadesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN açılan davada Mahkemece; ‘’Dava konusu olayda, davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının maaşından kesilen 1.254,00- TL nin  ödenmesi isteminin kabulüne ve söz konusu tutarın davacının  davacının maaşından kesinti yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine,’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


           AHEF KAZANIR!

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. TEKİRDAĞ İŞ BIRAKMA ÜCRET KESİNTİSİ İADESİ DAVASI LEHE KARAR 31,59 KB 17.06.2022 12:27:26 .pdf
PAYLAŞ: